Boris de KlerkBoris de Klerk (Amsterdam, 1998) is a performance- and sound-artist based in Amsterdam.

bio
werk
speellijst

Email
cvcesuur


NL
Cesuur is een installatie performance van Boris de Klerk op het grensgebied van geluidskunst, choreografie en installatiekunst. Twee performers (Mitzi Beesemer en Ies Kaczmarek) zoeken de grenzen van hun eigen ontspanning en evenwicht op, onder een loep gehouden door een geluidsinstallatie van verscheidene microfoons die iedere ademhaling, iedere stap en iedere verschuiving uitversterken.

Een voorzichtig aftasten van de ruimte verwordt langzaam tot een versmelten met, een afzetten tegen en een afbakenen van de ruimte. Door vertraging, versterking en frictie probeert cesuur de ruimte op te meten, te incorporeren en te deconstrueren; de grenzen van de focus en de zintuiglijkheid van zowel het publiek als de performers op te rekken.

Cesuur is een zoektocht naar de dunne lijn tussen ontspanning en focus aan de ene kant en agressie en overprikkeling aan de andere kant, die de zwaartekracht als uitgangspunt neemt.

EN
Cesuur is a performative installation by Boris de Klerk situated on the overlay between sound art, choreography and installation. Two performers (Mitzi Beesemer and Ies Kaczmarek) explore the boundaries of their own relaxation and balance, microscopically enlarged by a sound installation consisting of an array of microphones that amplify each breath, each step and each shift.

A careful exploration of the space slowly turns into a melding together with, a rebelling against and a demarcation of the space. By slowing down, amplification and friction Cesuur tries to measure, incorporate and deconstruct the performative space; testing the boundaries of the focus and sensibility of the performers and the audience.

Cesuur is a search for the thin line between relaxation and focus on one hand and aggression and overstimulation on the other, with gravity as a starting point.

Concept & sound design: Boris de Klerk
Choreography: Boris de Klerk, Mitzi Beesemer and Ies Kaczmarek
Performers: Mitzi Beesemer, Ies Kaczmarek
Light design: Erik van de Wijdeven and Boris de Klerk
Artistic coaching: Anthony van Gog